wijzigingen/changements - De Gouden Ringshow

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

wijzigingen/changements

Flash info
Uitslag Gouden Pin         (zie algemeen reglement 2018)
 
De Gouden Pin (geschonken en ontworpen door Goudsmid Blondeel), wordt berekend aan de hand van de behaalde medailles (G=3 ptn – Z=2 ptn- B=1 ptn). Het totaal van de aldus behaalde punten wordt gedeeld door het aantal reeksen waarin de speler effectief speelde. Om aanspraak te maken op de Gouden Pin, moet de deelnemer met min. 20 vogels aanwezig zijn, en in 5 reeksen meespelen. Bij ex-aequo krijgt de speler, die bij de keuring het meeste aantal punten kreeg, de Gouden Pin.
 
Inschrijvingen en wijzigingen     (zie algemeen reglement 2018)
 
De Inschrijvingslijst dient vóór vrijdag 16 november 2018 opgestuurd of doorgemaild worden naar:
 Dirk Dumon, Zwevezelestraat 30, 8810 Lichtervelde.
Tel.051/72.28.49.
E-mail: dumon.dirk@telenet.be
Wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot vrijdag 23 november, daarna kan er niets meer gewijzigd worden.

 
Wijzigingen in de verkoopsklasse 1 en 2   (zie reglement verkoopsklasse)
                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Les résultats pour le pin d’or       (à voire règlement général 2018)

Le pin d’or (offert et créé par l’orfèvre Blondeel) est calculé en tenant compte des médailles obtenues ( Or=3pts, argent= 2pts, et bronze = 1pts). Le total des points ainsi obtenu est divisé par le nombre des séries dans lesquelles l’exposant exposait effectivement. Pour revendiquer le Pin d’or, le participant doit présenter au min. 20 oiseaux dans 5 séries. En cas d’ex-aequo, l’exposant qui lors du jugement, reçoit le plus de points, reçoit le Pin d’or.
 
Les inscriptions et changements    (à voire règlement général 2018)
 
Bulletin d'inscription. A envoyer avant le 16 novembre 2018 à:
Dirk Dumon,Zwevezelestraat 30, 8810 Lichtervelde,
Tél.: 0032 / 51 722 849
E-mail: dumon.dirk@telenet.be
Il est permis de faire des changements jusqu’au vendredi 23 novembre, après quoi aucun changement ne sera autorisé.
 
 
Des changements dans la classe de vente 1 et 2    (à voire classe de vente)

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu